PSZOK

Strona główna » PSZOK

wielkość tekstu: A | A | A

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK w Myszkowie jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

poniedziałek, środa w godzinach 7:00 - 17:00, 
sobota 8:00 - 14:00.

 

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MYSZKOWIE

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszkowie , zwanym w skrócie PSZOK.

2. Operatorem PSZOK w Myszkowie jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. w Myszkowie, ul. Bolesława Prusa 70.

3. PSZOK w Myszkowie jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:

poniedziałek, środa w godzinach 7:00 - 17:00,
sobota 8:00 - 14:00.

4. Do PSZOK w Myszkowie dostarczane są odpady przez mieszkańców, oraz pozostałych właścicieli nieruchomości, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W PSZOK w Myszkowie przyjmowane i zbierane są bez opłat niżej wymienione odpady:

 • papier i tektura, (w tym opakowania z papieru i tektury),

 • metal,

 • tworzywa sztuczne, (w tym opakowania z tworzyw sztucznych),

 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

 • opakowania wielomateriałowe,

 • przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

 • zużyte opony, z samochodów osobowych o ładowności do 3,5 tony,

 • odpady zielone ulegające biodegradacji,

 • odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne,

 • popiół z palenisk domowych

6. Do PSZOK w Myszkowie nie są przyjmowane następujące odpady:

 • ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

 • lustra,

 • szyby samochodowe,

 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie (odpady medyczne),

 • buty, paski, torebki, plecaki, tekstylia,

 • zawierające azbest,

 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, pochodzące z budowy nowych obiektów,

 • zmieszane odpady komunalne,

 • części samochodowe,

 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach.

7. Odpady przyjmowane do PSZOK muszą być posegregowane. Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

8. PSZOK w Myszkowie prowadzi rejestr mieszkańców oraz pozostałych właścicieli nieruchomości dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów. Mieszkańcy przy przekazywaniu odpadów zobowiązani są podać : imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

9. Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane odpady przekazywane będą do podmiotów posiadających wymagane prawem uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

Nasza oferta

 • wywóz odpadów
 • pogrzeby i działalność pokrewna
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • usługi remontowo-budowlane
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków
 • zagospodarowanie terenów zielonych

Formularz zapytaniowy

To co nas wyróżnia

 • Wieloletnie doświadczenie, konkurencyjność, profesjonalizmdalej 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o. o.
ul. Prusa 70, 42-300 Myszków

tel.: 34 313 23 24 | 784 019 497
e-mail: bok@saniko.pl

 • DSC_1354
 • DSC_1350
 • DSC_1343
 • DSC_1337
 • DSC_1333
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków, NIP 577-16-73-679, REGON 150365691, KRS 0000113756 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 3.909.020,00 PLN
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna