SANiKO

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANiKO Myszków

NAJNOWSZA INWESTYCJA SANIKO

Email Drukuj PDF

Zmieniony: Piątek, 12 Grudzień 2014 11:44
 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Myszków, dn. 11.09.2014r.

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o.

42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( teksy jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Sukcesywną dostawę oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nr 1/ZK/2014

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

BORIM” Sp. z o. o., ul. Bielska 50, 43-200 Pszczyna, z ceną brutto 4,94 zł za 1 litr oleju napędowego z zaoferowanym upustem w wys. 0,11 zł za 1 litr – liczba przyznanych punktów – 100,00.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniucena jako jedyne kryterium wyboru.

 

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Upust ofertowy

Cena oferty brutto po upuście

Liczba punktów w kryterium cena 100%

1

 

BORIM” Sp. z o. o.

ul. Bielska 50

43-200 Pszczyna

- 0,11 zł / l

4,94 zł / l

 

100,00 pkt.

2

 

PETROL” Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

- 0,10 zł / l

4,96 zł / l

 

99,60 pkt.

 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta wybrana została za najkorzystniejszą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, po upływie 5 dni od dnia przekazania ww. informacji za pomocą faksu do Wykonawców.

 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji na nr faksu 343131947.

 

 

Ewelina Kucharska

Prokurent

 

Ogłoszenie - Przetarg na dostawę paliwa

Email Drukuj PDF

Zmieniony: Czwartek, 11 Wrzesień 2014 15:13 Więcej…
 

ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Email Drukuj PDF

Zmieniony: Czwartek, 11 Wrzesień 2014 15:14 Więcej…
 

ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Email Drukuj PDF

 

Myszków, dn. 31.03.2014r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

MARKI ŻUK NR REJ. SMY49AY ROK PRODUKCJI 1996

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie oferuje do sprzedaży w drodze licytacji pojazd marki Żuk rok produkcji 1996, nr rej. SMY49AY za cenę wywoławczą 1.500 PLN netto.

Zmieniony: Poniedziałek, 31 Marzec 2014 15:30 Więcej…
 

ogłoszenie 450272 - 2013

Email Drukuj PDF

Myszków: Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 450272 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

Więcej…
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Myszków, dn. 06.09.2013r.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o.

42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( teksy jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nr 2/ZK/2013

Zmieniony: Wtorek, 05 Listopad 2013 17:47 Więcej…
 

Wyjaśnienie do SIWZ

Email Drukuj PDF

 

Myszków, dn. 26.08.2013r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zmieniony: Środa, 28 Sierpień 2013 08:20 Więcej…
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Email Drukuj PDF

Myszków, 23.08.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2/ZK/2013

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) P.U.K.SANiKOSp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmieniony: Piątek, 06 Wrzesień 2013 12:17 Więcej…
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Email Drukuj PDF

Myszków, dn. 23.08.2013r.

Informacja

o unieważnieniu postępowania

na zadanie o nazwie:

Zmieniony: Piątek, 23 Sierpień 2013 13:17 Więcej…
 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

Email Drukuj PDF

ULOTKA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec miasta Myszkowa powinien prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W wypełnianych deklaracjach, przedstawiali Państwo swoje stanowisko odnośnie gotowości do segregacji nieczystości. Na tej podstawie będą Państwo dokonywać płatności za wywóz nieczystości. Każda posesja będzie podlegała ciągłym kontrolom czy segregują Państwo odpady w sposób prawidłowy. Dlatego też nasza firma wspólnie z Gminą Myszków postanowiła dostarczyć Państwu niniejszą ulotkę informacyjną, w której to zostaną zawarte niezbędne informacje w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady. Prosimy o stosowanie się do wytycznych zawartych w informacji, ze względu na ewentualne konsekwencje związane z naliczaniem wyższych opłat za wywóz odpadów jak za odpady zmieszane.

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY:

Zmieniony: Środa, 19 Czerwiec 2013 12:26 Więcej…
 
Więcej artykułów…


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Array

INFORMACJE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości