SANiKO

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANiKO Myszków

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Myszków, dn. 28.09.2015r.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o.

42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70

L.dz. 1270 /2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( teksy jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907 ze zm.) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywną dostawę oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nr 1/ZK/2015

Wybrano ofertę Wykonawcy:

„RESCO TRADE” Sp. z o. o., ul. Postolińska 8, 51-126 Wrocław, z ceną brutto 3,97 zł za 1 litr oleju napędowego z zaoferowanym upustem w wys. 0,20 zł za 1 litr – liczba przyznanych punktów – 100,00.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – cena jako jedyne kryterium wyboru.

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Upust ofertowy

Cena oferty brutto po upuście

Liczba punktów w kryterium cena 100%

1

„PETROL” Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

- 0,12 zł / l

4,07 zł / l

97,54 pkt.

2

„PETROJET” Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

- 0,15 zł / l

4,03 zł / l

98,51 pkt.

3

„RESCO TRADE” Sp. z o. o.

Ul. Postolińska 8

51-126 Wrocław

- 0,20 zł / l

3,97 zł / l

100,00 pkt.

4

„BORIM” Sp. z o. o.

ul. Bielska 50

43-200 Pszczyna

- 0,12 zł / l

4,07 zł / l

97,54 pkt.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta wybrana została za najkorzystniejszą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, po upływie 5 dni od dnia przekazania ww. informacji za pomocą faksu do Wykonawców.

Janusz Trąbski

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o. o.
ul. Prusa 70, 42-300 Myszków
Tel. +48 343132324
Faks: +48 343131947
Strona: www.saniko.pl

Dane spółki:  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków, NIP 577-16-73-679, REGON 150365691, KRS 0000113756 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 3.909.020,00 PLN

Zmieniony: Poniedziałek, 28 Wrzesień 2015 09:09
 

NAJNOWSZE INWESTYCJE SANIKO

Email Drukuj PDF

Zmieniony: Poniedziałek, 26 Styczeń 2015 16:05
 

Witamy na naszej stronie www

Email Drukuj PDF

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność 1 stycznia 1998 roku. Właścicielem 100 % udziałów jest Gmina Myszków. Podstawę prawną powstania Spółki stanowi uchwała Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 5 czerwca 1997 roku Nr 207/XXIV/97 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Myszków pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z o.o. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 26 listopada 1997 roku w Kancelarii Notarialnej w Myszkowie przy ulicy Kwiatkowskiego nr 7 przed notariuszem Eugenią Gielniewską.Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wpisał Spółkę w dniu 23 stycznia 1998 roku do rejestru handlowego pod nr H-2133 dział „B”. Z tą datą Spółka nabyła osobowość prawną.

Więcej…
 
Array

INFORMACJE

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość