RODO

Strona główna » RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PUK "SANIKO" sp. z o.o. w Myszkowie, ul. Prusa 70
 2. W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail: sekretariat@saniko.pl  ,

   tel : 343132324

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji działalności Spółki związanej przede wszystkim z usługami komunanymi

b) przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Spółki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)        

c) zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit.b  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą                

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz marketingu bezpośredniego, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

   osobowych na podstawie przepisów prawa  

 1. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa,  a w przypadku wyrażenia zgody

  na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, oraz  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez

  Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu 

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO),

  prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7

  ust.3 RODO),   prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO),  prawo do ograniczenia

  przetwarzana (art.18 RODO),  prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu

  przetwarzania danych (art.21 RODO)

 1. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji

  świadczonych przez Spółkę usług, niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert

  marketingowych.

 

 


 


 


 

 

Nasza oferta

 • wywóz odpadów
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek

Formularz zapytaniowy

To co nas wyróżnia

 • Wieloletnie doświadczenie, konkurencyjność, profesjonalizmdalej 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o. o.
ul. Prusa 70, 42-300 Myszków

tel.: 34 313 23 24
e-mail: bok@saniko.pl

 • DSC_1382
 • DSC_1381
 • DSC_1380
 • DSC_1379
 • DSC_1378
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków, NIP 577-16-73-679, REGON 150365691, KRS 0000113756 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 3.710.000,00 PLN
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna